Zajímá vás cena našich služeb.? 

Volejte:

Tel.: 731 280 358

nebo

Tel.: 605 811 957

Nebudeme vás lákat na levnou hodinovou sazbu.

Nebudeme vám účtovat kilometry, patra, pracovníky, auta.

Cenu vám zdělíme předem.

Pro lepší stanovení ceny, zašlete foto věcí na:

info@prevoznabytku-praha.cz

nebo vyplňte Kontaktní Formulář.

Foto a popis věcí nám pomůže při přesnějším odhadu ceny, kterou nastavíme přímo pro vaší zakázku.

Těšíme se na spolupráci s vámi.